A Ciments de Catalunya, tenim molt clar que aquests dos conceptes formen part intrínseca en el desenvolupament del dia a dia de la nostra activitat. Per aquest motiu a continuació us volem destacar alguns dels trets més rellevants que certifiquen aquesta especial sensibilitat amb la qualitat i la sostenibilitat.


Qualitat


Des dels inicis, Cimencat ha disposat d'un sistema de qualitat que compleix els requisits de la norma ISO 9001 i que en l'actualitat està certificat per AENOR. Amb això, volem demostrar el nostre compromís de millora contínua i alhora la nostra voluntat de treballar per satisfer els nostres clients.

Per aquest motiu, tots els ciments disposen del corresponent marcatge CE, en compliment del Reglament de Productes de la Construcció (UE) 305/2011 del Parlament Europeu y del Consell, de 9 de març de 2011.

Per altra banda, Cimencat disposa de ciments certificats NF, en compliment del Reglament de Certificació NF 002 - Liants Hydrauliques.


Desenvolupament sostenible


Atenent-nos a la importància de buscar l'equilibri entre els objectius econòmics, els socials i els mediambientals, Cimencat no ha escatimat mitjans en realitzar les inversions necessàries per assolir aquesta fita.

A títol d'exemple, ja en la construcció inicial l'any 1995, es van tenir en compte les millores correctores més innovadores per tal de disposar d'unes instal.lacions d'avantguarda i adaptades a les exigències de les necessitats actuals.

En el transcurs d'aquests anys, tampoc s'ha deixat d'invertir en l'actualització i millora dels equips existents. Darrerament s'han substituït equips tan significatius com la màquina de descarregar el ciment, i també, la màquina ensacadora responent a criteris de sostenibilitat (millora productiva, millora de la seguretat i millora mediambiental).


   Descarregar política de qualitat